Tibetan Characters
日本語ラサ方言アムド方言
メニューください。 kha lag gi tho gcig bstan rogs gnang tshal tho ngar cig byin ra
あれください。 pha gi gnang rogs gnang gan cig byin ra
これください。 'di gnang rogs gnang 'di cig byin ra
おいしいですか? zhim po 'dug gas 'di e zhim gi
辛いですか? kha tsha po 'dug gas 'dis kha e tsha gi
甘いですか? mngar mo 'dug gas 'dir ka ra e bro gi
ありますか? 'dug gas e yod gi
注文と違います。 ngas 'di mngag rgyu ma byung ngas bshad no 'di ma red
たばこ吸ってもいい? tha mag 'then na'i 'grig gi red pas du ba 'then na e chog
おいしかった。 zhim po byung zhe gi zhim thal
お勘定お願いします。 'dzin gnang rogs gnang rtsis zhig rgyob ra
辛くしないでください。 kha tsha po ma bzos rogs gnang la rgyu'u mi dgos
レストラン za khang za khang
食事 kha lag za ma
メニュー kha lag gi tho tshal tho
ベジタリアン --- ---
ノンベジ --- ---
パン bag leb go re
ミルク 'o ma 'o ma
コーヒー ka hphe kha hphe
紅茶 ja ja
砂糖 ci ni bye ma ka ra
tshwa tshwa khu
'khyags pa dar
chu chu
ミネラルウォーター rdza chu bsil ma rdza chu bsil ma
ライス 'bras 'bras
chang chang
ビール sbi ya sbi rag
sgo nga sgo nga
スープ thang khu ba
ナイフ gri gri
フォーク rkang phra so thur
kho'o tse thur ma
スプーン thur ma khem bu
楊枝 so sngog yag ya chan
チップ rngan pa gla chaGlobal Navigation

AACoRE > Laboratories > StarLab
ILCAA