Tibetan Characters
日本語ラサ方言アムド方言
助けて! sku mkhyen rogs pa cig gnang dang
警察を呼んでください。 pu li si skad gtang rogs gnang nyen rtog pa cig bos ra
病院に連れて行ってください。 sman khang la bskyal rogs gnang sman khang nang la khyer rogs zhig byos ra
お腹が痛いです。 grod khog na gis nga'i pho ba kho'u gi
気分が悪いです。 gzugs po bde po mi 'dug sems mi skyid gi
支配人を呼んでください。 sbyin bdag skad gtang rogs gnang 'go ba bos ra/+ngar bshad rgyu zhig yod gi
荷物がなくなりました。 ca lag brlag shag ca lag bor btang gzig
やめてください。 ma byos dang de ma byed ra
泥棒! rkun ma rkun ma yod gi
忘れ物をしました。 ca lag lus shag brjed song gzig
お前なんか怖くない。 nga khyed rang la bzhed kyi mi 'dug nga khyod la skrag ni ma red
警察 pu li si nyen rtog pa
病院 sman khang sman khang
腹痛 grod khog na gis pho ba khu'u gi
頭痛 mgo na gis mgo khu'u gi
吐き気 skyug mer lang gis skyug rgyu yong gi
めまい mgo yu 'khor gyis mgo yom 'khor gi
下痢 grod khog bshal gyis pho ba bshal gi yod gi
怪我 rma rma kha
sman sman
アレルギー ---
泥棒 rkun ma rkun ma
注射 sman khab sman khab
医師 am chi sman pa
事故 brdab skyon chag sgo
火事 me shor ba me dgra
忘れ物 ca lag lus pa brjed rgyu
財布 sba khug sgor khug
荷物 ca lag ca lagGlobal Navigation

AACoRE > Laboratories > StarLab
ILCAA